הזעזוע שפקד את העולם עקב אירועי יום ה-11 בספטמבר היה עמוק. ההלם היה פתאומי ומשתק. אמנם היו מלחמות רבות בעבר, מהן נוראות ואכזריות, אך תמיד זרם המידע על אודותיהן בהדרגה והמוח האנושי התרגל אט אט למאזן האימה.

האדם חייב לשאול את עצמו האם כל הענין מהווה רק אפיזודה חולפת בעולם מודרני ויציב, חומרני וחזק, עולם שלא ניתן לזעזע את יסודותיו? או שמא החלה קריסת מערכות, ומתחיל עידן חדש בהיסטוריה העולמית?

עידן חדש?

אירועי 11 בספטמבר מעלים את השאלה: האם אנו מתקרבים לאחרית הימים?
האומנם החל עתה עידן חדש, שונה מכל אלו שקדמו לו?


ביום נפול המגדלים

התבוננות בנבואותיהם של הנביאים ישעיה ועובדיה, בתוספת עיון מעמיק בספר הזוהר הקדוש, מגלים צפונות. רמזים רבים שזורים בפרקים עתיקים אלו על אודות מה שיתרחש אלפי שנים לאחר שנאמרו דברי הנבואה.


שורשי הסכסוך הפלסטיני

רמזים במקורות היהודים העתיקים לשורשיו של הסכסוך הישראלי-ערבי, לנסיבותיו ואף לפתרון הבעיה.


הזכות על הארץ

האם ייתכן, שהפתרון המיוחל של הסכסוך הישראלי-ערבי, המטיל את חיתתו על חיינו, תלוי באלמנטים רוחניים ובזכויות היסטוריות נעלות?


ירושלים עיר הנצח

מה מסתתר בתת המודע השיתופי, הכלל עולמי, אודות כל מה שנוגע לירושלים? מדוע אותה עיר, קטנה יחסית, מהווה מוקד להתעניינות בלתי פוסקת?


סימני הגאולה מתקרבים

האם פריצת חוקי המוסר ורמיסת מוסכמות חברתיות מקובלות, קשורות לתקופה שלפני בוא הגאולה? האם ניתן לומר בבירור, שהננו עומדים בעיצמו של תהליך שמיימי שהחל לתת את אותותיו בכל המתרחש בארצנו?


גוג ומגוג והמלחמה באחרית הימים

האם נמצא בתנ"ך איזכור לנשק לא שגרתי? אם כן, היכן ומתי הוא יבוא לידי שימוש? מיהו גוג? מתי הוא יתקוף? היכן? האם אמנם מדובר במלחמה עולמית שמשתתף בה מספר אגדי של חיילים?


עולם חדש

האם צפויים שינויים טופוגרפיים הקשורים למלחמת גוג? האם צפויים גם שינויים גאולוגיים? האם ירושלים תשאר באחרית הימים בצורתה הנוכחית?


המשיח

להיכן יבוא המשיח? למי הוא יבוא? כיצד נדע כי הוא המשיח האמיתי? האם תהיה לו השפעה על העולם כולו?


בניית אתרים