כיצד משמשת ארץ ישראל ככלי עזר וכמקור הוכחה למציאותה של ההשגחה?

כיצד ארץ ישראל מחנכת למידת החסד?

  

בניית אתרים