נתקלתי בביטוי "לדון לכף זכות" ז"א שכאשר אני רואה אדם חוטא, האם עלי לעקם את שכלי ולומר שהוא זכאי?

האם משמעות מידת הענוה היא ללכת שפוף כל היום? מדוע שלא אבטא את עצמי בכל העוצמה האפשרית?

כיצד מידת הכרת הטובה תורמת לאמונה ולעבודת האלקים?

מדוע הדתיים טוענים שהם חיים על פי ערכי מוסר? גם לנו יש ערכים.

מדוע אומרים: "שונא מתנות יחיה"? מה רע בקבלת מתנות?

מהי משמעות "דרך ארץ קדמה לתורה"?

האם כל כך קשה לכבוש את היצר עד שמכנים את העושה זאת 'גיבור'?

כיצד ניתן לשלוט ברצונות?

מדוע נבראנו עם תכונות ומידות רעות?

כיצד ניתן לדון אדם לכף זכות?

האם ניתן למצוא ביהדות שליטה עצמית כמו שניתן לראות היום בהודו?

במה שונה אהבת הבורא מאהבת ידיד נפש או בני משפחה קרובים ביותר?

האם אין בכך נאיביות מכוונת כאשר דנים לכף זכות?

האם האנוכיות היא תכונה מזיקה לכל דרך חיי האדם?

כיצד נמגר את מידת הקינאה?

מנין נובעת החובה לכבד כל אדם?

מהי מעלת מידת הבושה לבניית אדם שלם?

כיצד המצוות המוטלות על החקלאים מחנכות להתחשבות בזולת?

כיצד מתגברים על מידת הכעס? כיצד מחזקים את ה"מעצורים" שימנעו את ההתפרצות הצפויה לעיתים קרובות?

מדוע היהדות כה מחשיבה את הכרת הטוב?

 

בניית אתרים