מדוע קיימים כל כך הרבה דברים שאסור לעשותם בשבת?

מהו הטעם לציווי אי עשיית מלאכה בשבת?

מדוע לא כל אחד יקבע לעצמו כיצד לנוח בשבת?

מהו הקשר בין השבת ליציאת מצרים?

מה מייחד את השעה בה מדליקה האישה את נרות השבת?

מהי תרומתו של שולחן השבת למשפחה היהודית?

"עונג שבת" - האם זו מצוה גשמית או רוחנית?

כיצד מתחזקת האמונה על ידי שמירת השבת?

מדוע הנכם מתהדרים ביום השבת, הרי גם לעמים אחרים יש יום מנוחה שבועי?

מדוע הדתיים זורקים אבנים על מכוניות הנוסעות בשבת?

איזה עונג שבת יש בהימנעות מעשיית פעולות כנסיעה או כתיבה?

לאחרונה החלה משפחתנו בשמירת שבת. בתי הגדולה, מתקשה בשמירת שבת. כיצד אוכל לסייע לה?

מדוע אסור להדליק בשבת חשמל? בעבר הדלקת אש היתה מלאכה קשה ומאומצת.

מדוע מתייחסים לאדם שחילל שבת כאילו יצא מעם ישראל?

מה תורמת לנו השבת?

מהו סוד נצחיותה של ברית השבת?

כיצד חדר רעיון יום המנוחה השבועי לתודעת האומות?

מדוע מקדשים בשבת על היין?

במה שונה השבת משאר המצוות?

מדוע השבת נחשבת בין המצוות החשובות והמרכזיות ביותר שבתורה?

 

בניית אתרים