חיים ומוות

החיים והמוות

ספרים ומחקרים רבים עוסקים בעשרות השנים האחרונות בחקר עובדות אודות אנשים שחוו מוות קליני וחזרו "משם", ואודות תופעות המצביעות על קיומו של רובד באישיותנו שאינו זהה עם הגוף. הרובד שהיהדות קוראת לו נשמה.
מדור זה עוסק במשמעותה הרוחנית של התופעה ובתחומים בהם בא לידי ביטוי, בחיינו כאן, דבר קיומה של הנשמה.

האדם

כל אדם מגיע לנקודות תצפית שמהן הוא משקיף על חייו שחלפו ולא ישובו. הוא עבר מסלול ארוך, לעתים גם קשה. נאבק בקשיים, צלח משברים, אגר נכסים ועתה?... באחת התחנות על חייו הוא מעמיק לחשוב: מה עשיתי עד כה? האם המסלול היה נכון? היכן האושר?
באותה שעה מתגמדות מוסכמות החברה ומשתנה זווית הראייה. האושר, שלוות הנפש, תחושת השלימות – אותן מטרות שאליהן האדם חותר תמיד – נראות רחוקות מאד...

ימי חיינו

"זמן רב מדי היינו חולמים חלום, אשר אך עתה אנו מקיצים ממנו. החלום אשר אין לנו אלא לשפר את מצבם הכלכלי - חברתי של הבריות, והכל יבוא על מקומו בשלום – האנשים יהיו מאושרים.
והנה, ברגע ששוכך המאבק להישרדות, צפה ועולה השאלה – הישרדות - לשם מה?! לאנשים במספר גדל והולך יש בימינו אמצעים לחיות, אך אין להם משמעות שראוי לחיות למענה" (ויקטור פרנקל).

בניית אתרים