'מזל טוב, נולדה בת'. האומנם משנה מה נולד, בן או בת? האם מין התינוק קובע רק מה נלביש לו, תכלת או ורוד? האם יש לכך השפעה על הדרך שבה נגדל ונחנך את התינוק שזה עתה נולד? כלום מינו של האדם  מהווה שיקול בהחלטות החיים: מה ללמוד, במה לעבוד, כמה ומתי, מתי להתחתן וכיו"ב?  

מוח נשי ומוח גברי
מחקרים חדשים מצביעים חד משמעית על הבדלים מהותיים בין גברים לנשים בתפקוד המוחי. מדובר בהבדלים הטבועים מלידה, וכלל אינם מושפעים מהשפעות חברתיות ותרבותיות. מדובר בהבדלים מולדים, כך הם נולדו.

השוני ומשמעותו
הנשים רוצות לממש את היכולות ואת הכישורים שהן ניחנו בהן. משום כך הן נאבקות נגד כל מגבלה חברתית המפריעה להן במימוש יכולותיהן.

שורש הדילמה הנשית בימינו
תפיסת העולם המערבית קובעת שהקידום המקצועי, המעמד הכלכלי וההצלחה החברתית הם המביאים לסיפוק ולאושר. רק אדם בעל אופי חזק יצליח להילחם בעוז למען השגת צרכיו האמיתיים והערכיים.

הגשמה עצמית בריאה ונכונה
אין זה קל להצליח לבנות בית חם מלא שמחה והתלהבות. תפקיד זה דורש יכולות, תכונות ומעלות מיוחדות, שרק הנשים ניחנו בהן.

"עזר כנגדו"
האדם הראשון לא היה מסוגל למלא את האחריות המוטלת עליו ואת ייעודו כשהוא לבדו, לכן נבראה חוה, עזר כנגדו. ללא העזר, העולם לא יכול היה להגיע אל תכליתו.

שלמות המסגרת המשפחתית - סוד מידת "המלכות"
הבורא, המעוניין בהצלחה של הגשמת ייעודינו ומילוי תפקידינו בבריאה, טבע באשה את האחריות על שלמות המסגרת המשפחתית.

אמהות - אמנות לכל דבר
הצלחת הילד בלימודים אינה תלויה רק בכשרון. הכוח המכריע הוא – הרצון להתעלות ולקנית ידע. הרצון נחשב מקור לכל המעשים.

מעמד האשה ביהדות
אושר הוא בחירה פנימית לראות את הקיים, לממש את הכוחות הפנימיים, להעריך את עצמי כפי שאני, ולא לצפות שאחרים יעריכו אותי.

בניית אתרים