החיים זורמים ללא הפוגה. מבלי עצירה ומבלי האטה. כל העוצר, נדרס. מי שאינו מתקדם, נדחק לשוליים. במהלך החיים קיים פרדוקס בלתי נשלט: את כל זמנו ואת כל יישותו מקדיש האדם למען עצמו ומשפחתו. והנה למרבה ההפתעה, לא נותר לו אף רגע אחד כדי לחשוב מחשבות מהותיות אודות עצמו, אשתו או ילדיו!
למי יש יכולת לעצור במירוץ זה? היכן וכיצד ימצא האדם את עצמו?

הקדמה
מלחמת הקיום בעולמנו הפכה למשימה כמעט בלעדית ויחידה בחיי האדם. היא תובעת ממנו את כל המשאבים האנושיים. למי יש יכולת לעצור מרוץ זה, ליצור פינה בה יבלם המרוץ האין סופי?

השבת - יום של אהבה
קצב חיים רדוף הישגים ותענוגות, פוגם באיכות הקומוניקציה הרגשית שבין אדם לחבירו. הרגשה זו מתגברת ככל שהאדם מטפס במעלות ההישגים החומריים.

הארמון שבתוך ממד הזמן
שישה ימים אנו מנסים להשתלט על העולם, וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בפנימיותנו.

מנוחת הגוף והנפש
קצב החיים המודרני שוחק את האדם ואת נשמתו. חשיבתו של האדם מיטשטשת מפאת עומס הרעשים והתכנים החיצוניים הפונים אליו ללא הרף מכל עבר.

הרמוניה מול עויינות
השבת מסמלת מצב הרמוני מושלם בין אדם לטבע ובין אדם לאדם. על ידי אי עבודה, משתחרר האדם משלשלאות הטבע ומאזיקי הזמן.

"יום מנוחה וקדושה"
מהותה של השבת היא לא רק השביתה ממלאכה והשתחררות האדם מחומריותו. השבת מציינת גם את שובו של החומר אל בוראו, כשהוא מזוכך.

שמירת השבת והאמונה באלוקים
האמונה באלוקים כוללת גם את האמונה בו כמנהיג העולם, כמי שמשגיח על המתהווה בו, כאשר כל המתרחש בעולם נעשה מרצונו ומכוחו.

קדושת השבת
כשם שהעולם הגשמי אינו חב את קיומו לכוחו של האדם, כך גם אין הרוח חבה את קיומה לשכלו של האדם.

השבת זכר לבריאת העולם וליציאת מצרים
יהודי השובת ממלאכה בשבת, מכריז ללא אומר ודברים שהוא חדור אמונה כי יש בורא לעולם. הוא גם מכריז על היותו נברא על ידי הבורא.

אי של שקט
המטרה של אמונת ישראל אינה דחיית התרבות המדעית והטכנולוגית, אלא היא באה כדי לגרום לאדם להתעלות מתוך אותה תרבות. השבת היא היום שבו לומד האדם לעשות זאת.

 

בניית אתרים