רבי שמשון רפאל הירש, רבה של פרנקפורט דמיין שבגרמניה, היה מאבירי המחשבה היהודית בדורות האחרונים. בד בבד עם כהונתו כרב לקהילתו, הוא חיבר ספרים שהפכו לנכס אדיר לדורו ולדורות הבאים.

מדי דברו בנושא השבת, מרקיע הרש"ר הירש בשגב הגיגיו ובפיוטיות עד שנחה על הקורא השראתה של הנשמה היתירה. השבת מהווה בעיניו אבן יסוד להוויה היהודית, והיא ראשית ותכלית כל העולמות.

שבת בראשית
השבת הראשונה, שבת בראשית, הטילה את חותמה על השבתות כולן. שביתה זו הותירה רושם של אמונה בה' ובעובדה שהוא יצר את העולם. כל השבתות הינן המשך של שבת זו.

השבת - יום מנוחה
השבת ניתנה לנו כדי שנייחד אותה במנוחה. האדם עצמו אינו מסוגל ליצור יום מנוחה כה אציל. רק הבורא יוצר מנוחה קבועה וייחודית זו, שאינה דומה כלל לימי המנוחה שיצרו בני האדם.

קידוש והבדלה
כשם שבכניסת השבת אנו מקדשים ומרוממים אותה על פני שאר ימות החולין, כך ביציאתה אנו נפרדים מהשבת ומבדילים אותה משאר ימות החול. זמן השבת הינו יחידה נפרדת שאינה מתמזגת עם שאר הימים.

שבת בארץ ישראל
השבת ניתנה במדבר, אך המדבר אינו סוף השליחות של עם ישראל. העם מיועד להגיע לארץ ישראל ושם בארץ המובטחת חופפת השבת בקדושתה על חיי החולין ומקדשת אותם.

שבת המדבר
הבטחון בבורא הוא המפתח לחיי שלוה ומנוחה. השבת היא זו שמשרה את הביטחון שליווה את בני ישראל במדבר והעלה אותם לפסגות רמות. השבת במדבר הינה גם הבסיס להמשך שמירת השבת לאורך הדורות.

השבת והמקדש
המקדש היווה את המקום המיוחד שבו שרתה השכינה ובה התקרב העם אל ה'. השבת היא המקדש שבזמן, היא הזמן המקודש בו אנו קרובים לה' ומקיימים את מצוותיו באהבה.

שמירת שבת כהלכתה
שמירת השבת מהווה עדות על האמונה בה' והיא תורמת לעולם כולו את היכולת להעיד על הבורא שברא את כל העולם בששה ימים ושבת ביום השביעי.

השבת והחינוך
אברהם אבינו נבחר בזכות הקו החינוכי הטהור שבו הוא חינך את בני ביתו, ואף אנו ממשיכים קו זה ומחנכים את הדורות הבאים להתמיד בנאמנות לשבת ולכל מה שהיא מכילה.

השבת וברכותיה
השבת ביקשה בן זוג שישמור אותה ויכיר את ערכה. נבחר לכך עם ישראל שלאורך כל הדורות מוסר את נפשו למען השבת ומפגין את ערכה הגדול לעיני כל.

השבת - אבן פינה לבנין העולם
השבת היא אבן הפינה ממנה הושתת העולם כולו על ערכיו הרבים. בזכותה אנו מכירים בערכים של עניינים רוחניים ומוקירים אותם ואת מעלתם.

מתנת השבת
השבת מהווה מתנה טובה כאשר היא וערכיה המקודשים מוענקים לעם ישראל, כדי להוות יום מקודש וכדי ללוות את העם בכל דרכיו ולהשפיע שפע קודש לכל הדורות.

בניית אתרים