אחר כותלנו
הכותל המערבי, הקיר של הלב היהודי, כך הוא עומד במשך אלפיים שנות גלות, אבניו נושאות את הבטחת הגאולה, את חזון תקומת הבית.

הכותל הוא שריד. גם אנחנו שרידים. אבניו עשנות מאש, גם אנו הושחרנו מהאש של אלפיים שנות גלות.

ניצנים מתוך האפר
אם לשפוט לפי היקף מספרם וגודלם של מצעדי הניצחון שערכו הרומאים לאחר נפילת ירושלים, אפשר להעריך עד כמה היה ניצחון זה לכבוד בעיניהם. תהלוכות כאלה נערכו בקיסריה, באנטיוכיה, במצרים ובכל הערים היווניות והרומאיות שבהן עבר טיטוס בדרכו חזרה לרומי.


שער השמים
כל אבן בירושלים טומנת בחובה היסטוריה יהודית עתיקה. כאן בשביליה צעדו עולי הרגל עם קרבנותיהם אל בית המקדש. כאן ברחובותיה עסקו חשובי התנאים יומם וליל בתורה. גם בתי הכנסת של העיר העתיקה, אלו שנבנו בכפיים מיוזעות לאחר חורבן הבית השני, טומנים בחובם סיפורים כמספר אבניהם.בתי כנסת לאחר חורבן בית שני


  

בניית אתרים