מתחת לפני המים

לא קיים תיאור על חיי הטהרה במשפחה, המתאר את הנושא באופן מלא ומשביע רצון. את העונג הנובע מהשמירה על טהרת המשפחה, מסוגלת להמחיש רק ההתנסות.

עבור ה'ראש המודרני', הנהגות אלו עלולות להישמע מוזרות, לפחות בהתחלה. פרק זה במסורת היהודית כה זר לנו כיום, וכה שונה ממה שהורגלנו אליו, עד שקיימת נטייה להבין אותו בצורה בלתי נכונה.

שתי סיבות עיקריות מביאות להבנה שגויה זו. האחת, 'העכרת המים' על ידי ריבוי האמונות התפלות ועירוב הנושא, מתוך חוסר ידע, עם מנהגי תרבויות אחרות. הסיבה השניה היא קצב החיים המהיר, ולעתים דורסני, שאינו מותיר פנאי להתבוננות ולמחשבה עמוקה.

לכן, אם הקורא מעוניין להנות מהיופי הנמצא מתחת לפני המים, מוטל עליו הן לזכך את המים ולדחוק אל מעבר לשולי תודעתו כל מה ששמע על המשפחה היהודית עד כה. והן לצלול עמנו אל מתחת לפני המים, כדי להבין לאשורה את התפיסה העמוקה של התורה, בהקשר לקשר הזוגי במישור הגופני, הרגשי והרוחני כאחד.

המאמרים שבידכם ערוכים לפי סדר לוגי, ועל כן, מן הראוי לקוראם לפי סדר הפרקים.

 

איש ואשה והאהבה שביניהם
הקשר הגופני בטהרתו
מקווה - מה באמת קורה שם?
בניית אתרים