נסיונות בחיים

למה זה קורה לנו?
האתגר שהעמיד הקב"ה בפני האדם אינו קל. האדם נועד לגדולות, אבל לא על ניצחון קל תהיה תפארתו. הוא חייב להוכיח את עצמו במבחנים קשים, ולעמוד בגבורה מול לחצים אדירים. התמודדות קשה זו, המאמצים להגיע להכרת האמת ולעמידה בניסיון - הם תכלית בריאתו של האדם.
צדיק וטוב לו
אבן יסוד ביהדות היא האמונה שאין מקריות בעולם. כל פרט המתרחש בחייו של האדם מכוון מגבוה, והדברים קורים בדיוק מרבי כפי המגיע לו. והנה, לא אחת רואים אנו מקרים ומאורעות הנראים לנו כסותרים את כללי הצדק. אסונות שונים תוקפים דווקא את הטובים, הצלחתם של חוטאים, ירידת קרנן של מדינות שונות, עלייתן של אחרות ועוד.
סתירה קשה זו הטרידה רבים. הם התקשו להבין כיצד מציאות זו עולה עם הנהגת השכר והעונש האלוקית, הפועלת על פי הצדק המוחלט.
בחוברת זו נעמוד על יסודותיה של שאלה זו מזוויות ראייה שונות.
בניית אתרים