אנשים גדולים

החזון איש
הרב אברהם ישעיה קרליץ מכונה החזון אי"ש (1878-1953).
החפץ חיים
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מכונה "החפץ חיים" (1838-1933).
המהרי"ל דיסקין
הרב משה יהושע יהודה לייב דיסקין מכונה המהרי"ל דיסקין (1817-1898).
הסבא מסלבודקה
רבי נתן צבי פינקל מכונה "הסבא מסלבודקה" (1849-1927).
הסבא מקלם
רבי שמחה זיסל זיו ברוידא מכונה "הסבא מקלם" (1824-1898).
הרב כהנמן
הרב יוסף שלמה כהנמן מכונה הרב מפוניבז' (1886-1969).
הרב משה פיינשטיין
הרב משה פיינשטיין (1895-1986).
הרב איסר זלמן מלצר
הרב איסר זלמן מֶלְצֶר (1870-1953).
רבי אליהו דושניצר
הרב אליהו דושניצר (1877-1949)
רבי אליהו לאפיאן
הרב אליהו לופיאן (1876-1970).
רבי אלימלך מליז'נסק
רבי אלימלך וייסבלום מלִיזֶ'נְסְק (1717-1787).
רבי זושא
רבי משולם זושא מאניפולי מכונה הרבי ר' זושא (1800).
רבי חיים שמואלביץ
הרב חיים לייב שמואלביץ (1901-1979).
רבי יוסף חיים זוננפלד
הרב יוסף חיים זוננפלד (1849-1932).
רבי יעקב קמינצקי
הרב יעקב קמנצקי (1891-1986).
רבי ישראל סלנטר
רבי ישראל ליפקין סלנטר (1810-1883).
רבי עקיבא איגר
רבי עקיבא איגר (1761-1837).
בניית אתרים