רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מכונה "החפץ חיים" (1838-1933).

תן לנו כוח להינצל ממידת הכעס

שלא תחלש דעתו

היודעים אתם מיהו האיש?

מהי מסירות נפש

שפת הלב

אורחים בעולם הזה

עץ החיים

בענייני גזל אין הנחות!

אינך רשאי לוותר לי

"שונא מתנות יחיה"

 

בניית אתרים