הרב משה יהושע יהודה לייב דיסקין מכונה המהרי"ל דיסקין (1817-1898).

מתייסר ביסורי אחיו

אבא של כולם

יושר ואמת גם כשהידים כבולות באזיקים

כבוד אבי מעל כבודי

טוב תה מלוח מפנים מלוחות

הספר שעלה לנו ביוקר

בניית אתרים