רבי נתן צבי פינקל מכונה "הסבא מסלבודקה" (1849-1927).

בקשה שאי אפשר למלא

רעל "המתכבד"

בני ביתך

מתחנן שתסלח לו

תפלה במקום הצרה

בניית אתרים