הרב יעקב קמנצקי (1891-1986).

הבטחתי קודם לאחר

מוצא פיו לא יחלל

על מה ערך ר' יעקב דיון?

מה שלא אמת - לא קיים

בניית אתרים