רבי ישראל ליפקין סלנטר (1810-1883).

"אדוני מסכן את בריאותו"

לא להשאיר אדם דואג בשטח

עוגיותיו לעניים יתן

מצאתי הזדמנות לשמח את ליבו

בעיר הזאת לא אוכל לשהות עוד רגע

קשה לרסן סוס מתפרע, הדוהר במורד ההר

המלצר הממלצר

בזמן "כל נדרי"...

  

בניית אתרים